Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Képzésforma: 
Szakirányú továbbképzés

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye

1. Szakirányú továbbképzés megnevezése:      

Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

OH-FHF/606-2/2010.

FF/897-3/2015.

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:            
Szakvizsgázott pedagógus hagyományismeret területen

3. Szakirányú továbbképzés képzési területe:  
 pedagógia képzési terület

 4. A felvétel feltételei:

Óvodapedagógus, konduktor, tanító, gyógypedagógia alapképzési szakok valamelyikén szerzett vagy tanári végzettség

Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Fontos szabály: az alapképzési szinthez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben részt vehetnek a felvétel feltételeként meghatározott alapképzésre épülő mesterképzésben, valamint a képzési területnek vagy ágnak megfelelő egységes osztatlan képzésben végzettek is. A felvétel feltételeként megjelölt végzettségi szint tehát a minimum szintet jelenti. Ebben az esetben azonban fel kell hívni a mesterfokozattal rendelkező hallgató figyelmét, hogy a képzés kizárólag az alapfokozatban megszerzett ismeretekre épül.

5. A képzési idő:
4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit

7 A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen  a képzés során, a hagyományismeret szakterületen elsajátított   elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret különböző területei tanításának módszertani specifikumait; a tartalmi szabályozás dokumentumait, valamint legyenek olyan pedagógusok,

  • akik képesek a teljes intézményrendszer működését átlátni, képesek azt hatékonyan befolyásolni, irányítani
  • akik rendelkeznek a közoktatásban szerzett tapasztalatokra épülő ismeretekkel, az oktatás –nevelés tartalmi szabályozásának új követelményrendszereivel
  • akik képesek az új tartalmi követelményeket az oktatás –nevelés folyamatában, a gyakorlatban alkalmazni
  • rendelkeznek a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretekkel és kompetenciákkal

A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában

  • a hagyományismeret elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Választható ismeretek: 55 kredit

A szakdolgozat kreditértéke:  10  kredit

Hallgatói vélemények a képzésről:

„Rendkívül érdekes, sok új információt tartalmazó tananyagot sajátítottam el a hagyományismeret területének tanulmányozása során, amelyet a mindennapi tanítói gyakorlatomban folyamatosan hasznosítani tudok. A magyar órákon  a gyerekek számára ismeretlen szavak megmagyarázása terén nagyon sokat segít, hiszen a népmesékben, szólásokban, közmondásokban rengeteg, ma már nem használt kifejezés van. Az addigi ismereteim egységbe, rendszerbe kerültek, és bevallom a jövőben is szeretném bővíteni a tudásomat ezen a területen, mert annyira felkeltette az érdeklődésemet. Felkészült, lelkes, szívvel-lélekkel oktató kollégák tartották az előadásokat és a gyakorlati órákat, amelyek mindig kellemes légkörben zajlottak le, így jó érzéssel tölt el, ha visszagondolok ezekre. Úgy gondolom, hogy ez a képzés minden pedagógusnak a hasznára válik, mert tágítja néprajzi ismereteit, gyakorlati feladatainak gyűjteményét, módszertani tudását.” (Weinper Judit)

 

A képzés oktatói:

Hagyományismeret területen:

Dr. Baksa Brigitta                                 baksa.brigitta [kukac] gmail.com

Dóka Krisztina                                     doka.krisztina.zti [kukac] gmail.com

Dr. Karácsony-Molnár Erika              kmerika44 [kukac] gmail.com

Molnárné Békési Ágnes                     magnes2009 [kukac] freemail.hu

Petneházy Kata                                   k.petnehazy [kukac] gmail.com

Szabó Péter                                         tepersz [kukac] gmail.com

Dr. Tátrai Zsuzsanna                          tatraizsuzsanna [kukac] t-online.hu

Túri György                                        turigyurielb [kukac] gmail.com

 

Pedagógus szakvizsga területen:

Dr. Falus Orsolya                          dr.falus.orsolya [kukac] gmail.com

Gyimesi Ildikó                              gyimesi.ildiko [kukac] gmail.com

Hartl Mónika                                hartlmoni [kukac] gmail.com

Dr. Molnár Krisztina                    molnarw [kukac] gmail.com

Csillag Ferenc                              fcsillag [kukac] freemail.hu

Pleyerné Lobogós Judit               pleju [kukac] t-online.hu

Kicsák Mónika                             kicsak.monika [kukac] gmail.com

Elekes Györgyi                            elekes_gyorgyi [kukac] yahoo.com

Radványi Katalin                         kradvanyi [kukac] gmail.com

Czigléné Farkas Katalin               cziglene [kukac] freemail.hu

Berzyenyi Emese                          emese [kukac] berzsenyi.com

Érdeklődni lehet: felnottkepzes [kukac] avkf.hu


Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat (pedagógus végzettségről!)
  • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról [letöltés PDF formátumban]
  • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni

          

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton: 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: A 2015/2016-os oktatási évtől induló évfolyamoknak 120 000 Ft/félév.

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága:

A választott terület (gyermektánc) 2 félévében félévente 10-12 szombat egész nap (9.00-től 17.00-ig),

a pedagógus szakvizsga 2 félévében félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig).

Az oktatás helyszíne: Budapest

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős: 
Dr. Baksa Brigitta
Képzési idő: 
4 félév
Tagozat: 
Levelező