Kedves Érdeklődők!
A főiskolának világi és hitéleti szakjai vannak, melyeknek eltérő a felvételi eljárása, és az ehhez tartozó határidők.
Kérjük, figyelmesen olvassák át a részleteket!

 

VILÁGI KÉPZÉSEK

A jelentkezési lap kitöltésekor ezt a karkódot írja: AVKF - Amennyiben rossz, nem létező kódot ad meg, jelentkezése nem lesz érvényes!
A főiskola nyitva áll - felekezeti hovatartozástól függetlenül - mindenki előtt, aki a keresztény alapelveket elfogadja, tiszteletben tartja!

 

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK


Jelentkezési határidő: 2014. február 15.
Az Oktatási Hivatal által központilag kiadott jelentkezési lapon, az Oktatási Hivatal címére kell küldeni!

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A

N

A

óvodapedagógus

támogatott

6

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv
(4) v. szakmai előkészítő tárgy(3)

PED

A

N

K

óvodapedagógus

150 000 Ft

PED

A

N

A

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)]

támogatott

6

alkalmassági vizsga (Alk) és
beás v. lovári v. magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv
(4) v. szakmai előkészítő tárgy(3)

PED

A

N

K

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)]

150 000 Ft

PED

A

N

A

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]

támogatott

6

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv
(4) v. szakmai előkészítő tárgy(3)

PED

A

N

K

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)]

150 000 Ft

PED

A

N

A

szociálpedagógia(1)

támogatott

7

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(4) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

TÁRS

A

N

K

szociálpedagógia(1)

160 000 Ft

TÁRS

A

N

A

tanító

támogatott

8

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv
(4) v. szakmai előkészítő tárgy(3)

PED

A

N

K

tanító

150 000 Ft

PED

A

N

A

tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)]

támogatott

8

alkalmassági vizsga (Alk) és
beás v. lovári v. magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv
(4) v. szakmai előkészítő tárgy(3)

PED

A

N

K

tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)]

150 000 Ft

PED

A

N

A

tanító [nemzetiségi tanító (német)]

támogatott

8

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv
(4) v. szakmai előkészítő tárgy(3)

PED

A

N

K

tanító [nemzetiségi tanító (német)]

150 000 Ft

PED

 

Nappali képzések

Felsőoktatási szakképzés


Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

F

N

A

csecsemő- és kisgyermeknevelő

támogatott

4

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

PED

F

N

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő

130000

PED

F

N

A

szociális és ifjúsági munka [szociális munka](1)(2)

támogatott

4

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

TÁRS

F

N

K

szociális és ifjúsági munka [szociális munka](1)(2)

130 000 Ft

TÁRS

 

Részidős képzés

Alapképzés

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A

L

A

óvodapedagógus(2)

támogatott

6

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv
(4) v. szakmai előkészítő tárgy(3)

PED

A

L

K

óvodapedagógus(2)

150 000 Ft

PED

A

L

A

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)](2)

támogatott

6

alkalmassági vizsga (Alk) és
beás v. lovári v. magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv
(4) v. szakmai előkészítő tárgy(3)

PED

A

L

K

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma)](2)

150 000 Ft

PED

A

L

A

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)](2)

támogatott

6

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv
(4) v. szakmai előkészítő tárgy(3)

PED

A

L

K

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)](2)

150 000 Ft

PED

A

L

A

szociálpedagógia(1)(2)

támogatott

7

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(4) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

TÁRS

A

L

K

szociálpedagógia(1)(2)

160 000 Ft

TÁRS

A

L

A

tanító(2)

támogatott

8

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv
(4) v. szakmai előkészítő tárgy(3)

PED

A

L

K

tanító(2)

150 000 Ft

PED

A

L

A

tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)](2)

támogatott

8

alkalmassági vizsga (Alk) és
beás v. lovári v. magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv
(4) v. szakmai előkészítő tárgy(3)

PED

A

L

K

tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)](2)

150 000 Ft

PED

A

L

A

tanító [nemzetiségi tanító (német)](2)

támogatott

8

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv
(4) v. szakmai előkészítő tárgy(3)

PED

A

L

K

tanító [nemzetiségi tanító (német)](2)

150 000 Ft

PED

 

Részidős képzés

Felsőoktatási szakképzés

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

F

L

A

csecsemő- és kisgyermeknevelő

támogatott

4

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

PED

F

L

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő

130000

PED

F

L

A

szociális és ifjúsági munka [szociális munka](1)(2)

támogatott

4

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

TÁRS

F

L

K

szociális és ifjúsági munka [szociális munka](1)(2)

130 000 Ft

TÁRS

 

1. A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

2. A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira heti rendszerességgel szombati napokon kerül sor.

3. Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.

4. Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

 
Alkalmassági vizsga (Alk)

Valamennyi tanító, óvodapedagógus (szakirányos jelentkezéseknél is) jelöltnek kizáró jellegű alkalmassági vizsgát kell tennie (ének, testi, beszédkészség) részletes leírása a honlapon az Alkalmassági vizsga c. menüpontban megtalálható.

Felvételi eljárás során az alkalmassági vizsga időpontja: 2014. május 26-27.

Az Oktatási Hivatal beosztása szerint csak azoknak a jelentkezőknek küldünk behívó levelet, akiknek az AVKF a vizsgáztatója. (Ha több intézménybe is jelentkezik azonos képzésre, és nem kap behívó levelet főiskolánktól, akkor az Ön vizsgáztatója egy másik intézmény.)
Kérjük, hogy  alkalmassági vizsgára minden felvételiző hozza magával a behívó levelét, személyi igazolványát, a vizsga díjának befizetését igazoló dokumentumot, és akinek részt kell vennie testi alkalmassági vizsgán, a tornafelszerelését!
Vizsga díja: 4000 Ft, amit a főiskola 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlájára kell utalniuk.
 
Külön kérésre mentesülnek az alkalmassági vizsga alól:
  • akik a jelentkezési évében azonos típusú vizsgát tettek, melyet a vizsgalap hitelesített másolatának leadásával igazolnak,
  • az óvónői szakközépiskolát végzettek, ha igazoltan óvodapedagógusi munkakörben dolgoznak,
  • a felsőfokú végzettségűek, ha a vizsgák követelményeinek már megfeleltek felsőfokú tanulmányaik alatt.


Felvételi pontok számítása
Tanulmányi pont + érettségi pont, vagy érettségi pontok kétszerezve (amelyik a jelölt számára a kedvezőbb), felsőfokú szakképzéseknél lehetséges a tanulmányi pontok kétszerezése is.

Pontszámító kalkulátor
a Felvi.hu honlapján.
 

Tájékoztató felsőfokú végzettséggel rendelkező felvételizők részére

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 15.§ 6. bekezdése szerint:
„A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények a felvételi szabályzatukban meghatározott módon a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben maximum 200 pontot adhatnak a jelentkezőknek, és annak megkettőzésével, valamint a 20–21. §-ban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot.”
 
Főiskolánk a felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre  vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a korábbi felsőoktatási tanulmányaikat figyelembe véve és az emelt szintű érettségi követelménytől eltekintve is rangsorolhatja.
Egyetemi/mesterfokozatú végzettség esetén a jelentkező maximum 200 pontot, főiskolai/alapfokozatú végzettség esetén 180 pontot kap, az összpontszám meghatározása ezen pontszámok megkettőzésével, valamint az esetleges többletpontok hozzáadásával történik.
 

Felvételi jelentkezés

A jelentkezés lapok beadási határideje: 2014. február 15.

A jelentkezési lapot a felvételi tájékoztatóban megjelölt címre kell beküldeni:
"Felsőoktatási felvételi jelentkezés" 1380 Budapest, Pf. 1190.
 
A felvételi eljárás díja 9000,-Ft, ami három helyre történő jelentkezésre ad lehetőségét, ezen felül jelentkezésenként (max. még 2) + 2000,- Ft-ot kell fizetni.

A jelentkezési lapok feldolgozása központilag (nem intézményünkben!) történik, a Tájékoztatóban felsorolt mellékleteket feltétlen csatolja a jelentkezési laphoz, a bizonyítványok és a többletpontokra jogosultságot igazoló dokumentumok hiányában pontokat, illetve többletpontokat nem tudnak számolni! Ezáltal a felvételi kérelem el lesz utasítva!E-felvételi
- Elektornikus felvételi jelentkezés

Az elektronikus felvételi (továbbiakban e-felvételi) a felsőoktatásba történő jelentkezés online változata, mely teljes mértékben egyenértékű a hagyományos (papír alapú) jelentkezéssel.
 
Egyszerű, kényelmes, gyors és nagy előnye, hogy kiszűri az olyan hibákat, amelyeket kitöltés közben a papíron jelentkezők meglehetősen nagy számban vétenek. Az e-felvételi rendszerben segítő funkciók - súgók, útmutatók, üzenetek, keresők - támogatják a jelentkezőt a jelentkezési űrlapok kitöltésében. Az automatikusan érvényesíthető formai korrekciókat begépelés után a rendszer saját maga elvégzi. Amennyiben a hiba érdemi - de ellenőrizhető és informatikailag kezelhető -, arról az e-felvételiző értesítést kap (pl. nem lehet nem létező jelentkezési helyre jelentkezni). Az e-felvételi legnagyobb előnye tehát a felvételi szabályokra épülő feltételrendszer, amely nem engedi meg a hibás űrlapkitöltést.

E-felvételi jelentkezés a Felvi honlapján.
 
 

HITÉLETI KÉPZÉSÜNK


Jelentkezési határidő: 2014. február 15.
A főiskola címére kell küldeni, a letölthető jelentkezési nyomtatványon!

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAK


Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Választható szak
Költségtérítés (félév)
Képz. idő
(félév)
Érettségi vizsgakövetelmények
A L A kántor (1)
 támogatott
 6
ének-zene alkalmassági (Alk)
hittan v. magyar v. matematika v. történelem v. idegen nyelv v. ének-zene
A L K kántor (1)
 130 000 Ft
 
(1)
A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira heti rendszereséggel szombati napokon kerül sor.

 
LETÖLTHETŐ JELENKEZÉSI LAP


KÁNTOR [letöltés DOC formátumban]
Felvételi eljárási díj: 5000 Ft, amit a főiskola 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlájára kell utalniuk és az erről szóló másolatot a jelentkezéshez kérjük csatolni.
 
A letölthető jelentkezési lapon felsorolt dokumentumokat feltétlenül mellékelje!

A nyomtatványt a hitéleti képzésre történő jelentkezések esetében kizárólag a Főiskola címére (2600. Vác, Pf.: 237.) kell elküldeni a megadott határidőig.


Alkalmassági vizsga (Alk)

Kántor szakra jelentkezőknek ének-zene alkalmassági vizsgát kell tenniük a felvételi eljárás részeként.
A kántor szaknál az ének-zenei alkalmassági vizsga a zenei készségek felmérésére irányul.

Alkalmassági vizsga kántor szakon: 2014. május 27.
Vizsga díja: 4 000 Ft, amit a főiskola 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlájára kell utalniuk.

Kérjük, hogy az alkalmassági vizsgára minden felvételiző hozza magával a behívó levelét, személyi igazolványát, a vizsga díjának befizetését igazoló dokumentumot.

Az alkalmassági vizsga az alábbiakból áll:
  1. egy előadási darab zongorázása kottából,
  2. 10 magyar népdal kotta nélkül,
  3. 10 egyházi népének az Éneklő Egyház c. római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva - mindegyiket első versszakkal, kotta nélkül kell énekelni.
  4. Egyházi elbeszélgetés: Kántor szakon általános egyházi tájékozottság, felkészülést nem igényel.

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni.
Az alkalmassági vizsga eredménye nem javítható.

 
 
Várjuk jelentkezéseiket! 

 

 


 


 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK


 


Szakirányú továbbképzési szakok részletes tudnivalói