Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés)

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye


 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
Tanulmányterület: Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
A többször módosított 1993. évi LXXIX. A közoktatásról szóló törvény 17. §-ban szabályozott szakvizsga teljesítésére.
 
A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: T10009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FRKP/1389-7/2007, módosítva OH-FIF/106-10/2011
A létesítő intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Pedagógusképzés
 
4. A felvétel feltétele: 
- Felsőfokú végzettség
Alapképzési szakok/főiskolai: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia
2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai szintű tanári szakképzettség
Bármely képzési-területen tanári szakon szerzett szakképzettség
- Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
 
5. A szakirányú továbbképzési szak célja:
A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti es gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel törten megújítása.
 
6. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, ismeretek, az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, elvárt szakmai attitűdök:
A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakorok, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben; az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan; az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire.
 
7. A képzési idő félévekben: 4 félév.
 
8. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 
9. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök (szakmai gyakorlat) és az ezekhez rendelt kreditérték
A 277/1997. (X22.) Kormányrendeletben szabályozottak szerint a képzés a kötelezően és választás szerint oktatott témakörökre (tanulmány-terület) tagolódik.
 
Kötelezően oktatott témakörök: 65 kredit (53+2 komplex szigorlati +10 szakdolgozati kredit)
 
Közigazgatási vezetési ismeretek: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése es működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabálya Európai uniós alapismeretek. (6 kredit)
 
A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: a közoktatási intézmények működésének formális meghatározói, jogi feltételek; intézmény es környezete; szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, információáramlás, kommunikáció; innováció es szervezetfejlesztés. (6 kredit)
 
A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói mérési lehetősége. A tanulói munka értékelése. Minőségbiztosítás módszere (8 kredit)
 
Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei, feladatkörei a változó közoktatási rendszerben. A pedagógus önismereti, önértékelési, önfejlesztési módszereinek megismerése, gyakorlása. A pedagógusok mentálhigiénéje. Az oktatási folyamat tervezése; Osztályozás, értékelés. Konfliktusok es kezelésük (13 kredit)
 
Speciális nevelési feladatok: Gyermekbiológiai alapismeretek; Személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; Egységesség-differenciálás, adaptivitás az oktatásban. Előételetek es megelőzésük Sajátos nevelési igenyű gyermekek a közoktatásban, az integráció-inklúzió elmélete, módszere tehetség felismerése es fejlesztésének lehetőségei; Tanácsadás pszichológiai alapjai; Egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés kérdése (20 kredit)
 
Választáson alapuló tervezett tanulmányterületek: 55-55 kredit
  • Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés.
  • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés.
  • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (angol és német idegen-nyelv).
A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
 
10. Képzés jellemzője:
A képzés beosztása: 6-8 péntek délután, szombat egész nap félévenként.
 

Érdeklődni lehet:

Felnőttképzési Központ
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 
Fehér Ágota Judit szakfelelősJelentkezés

1. Jelentkezés formája: folyamatosan leadott jelentkezési lapon [letölthető erre a linkre kattintva] e-mailen vagy postai úton levélben.

2. Jelentkezési díj: 3 000 Ft, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
10700323-67353264-52300002

A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.
Amennyiben a képzést nem indítjuk, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

3. A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:
  • szakmai önéletrajz,
  • színes oklevélmásolat,
  • 3000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat,
  • nyelvi szakoknál nyelvvizsga bizonyítvány másolat (ha van).
4. A képzések indításának gyakorisága: félévente (szeptemberben, februárban), megfelelő számú jelentkező esetén.

5. Jelentkezéseiket folyamatosan várjuk.

Tervezett indítás: 2014. szeptember
Jeletkezési határidő: 2014. június 30.

6. A képzések költségtérítésének összege: 110 000 Ft/félév

Felnőttképzési Központ
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.