Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak

Képzésforma: 
Szakirányú továbbképzés

1. Szakirányú továbbképzés megnevezése:

Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Kézműves, hagyományismeret oktató

3.  Szakirányú továbbképzés képzési területe:
Pedagógusképzés képzési terület

4. A képzésre történő felvétel feltételei:
Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett diploma

5. A képzési idő:
4 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen a képzés során elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret, kézműves tárgyak módszertani specifikumait; a tartalmi szabályozás dokumentumait.

A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában

  • a hagyományismeret, kézműves oktatás elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit;
  • a népművészeti örökségünket, népi díszítőművészet alapvető, legjellemzőbb sajátosságait.
  • a képzés során elsajátított ismereteket a korosztálynak megfelelő pedagógiai, néprajzi szempontokat figyelembe véve alkalmazza.

A végzett hallgató legyen jártas

  • a hagyományos tárgyak stílusos elkészítésében, a népi díszítőművészet alkalmazásában;
  • a népi játékok eredeti játékcselekményének, dalanyagának megtanításában;
  • a néptáncok alapvető mozdulatkincsében;
  • a népszokások tájegységek szerinti, stílusos, hagyományhű átadásában;
  • a népdalok tájegységekre jellemző stílusos előadásában.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Elmélet/gyakorlat      46/64 kredit                     42/58%

A szakdolgozat (önálló kutatás) kreditértéke:
10 kredit 

Számonkérés és záróvizsga
A számonkérés módja:
A félévek gyakorlati jegyekkel, elméleti ismereteket számonkérő vizsgákkal zárulnak. Az anyagi kultúra és a folklór modul szigorlattal zárul. A képzés szakdolgozat írással, −védéssel és záróvizsgával zárul.
 
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervi követelmények teljesítése, bírálattal elfogadott szakdolgozat határidőre való leadása

Hallgatói vélemények a képzésről:

„A hagyományismeret képzés a főiskolán igen alapos, átfogó volt. Nemcsak az oktatáshoz nyújt segítséget, hanem olyan ismeretekkel is gazdagított, melyek az alap műveltséghez kellene tartozzanak. A kézműves oktatásnál azt emelném ki, hogy sokféle anyaggal, technikával ismerkedtünk meg. Az alapokat tudva kézügyességgel, fantáziával, érdeklődéssel sok irányban fejleszthető tudáshoz jutottunk. Szorgalommal, kis tehetséggel bárki művészivé fejlesztheti tudását.
A képzéstől nemcsak a tanítás, hanem saját magam számára is sokat kaptam.” (Sági Judit)

„Bátran állítom, hogy az oktatás színvonala kiváló, az ott hallgatott szakmai képzés alatt sok-sok ismeretre tettem szert, nagyszerű előadók tanítottak, és az ott szerzett szakmai-módszertani ismereteim bővültek, alkalmazni tudom a mindennapi munkám során. Azt hiszem, minden pedagógusnak részt kellene vennie egy ilyen képzésen. Mindenkinek ajánlani tudom!” (S. ZS.)

 „Kézműves oktatás is folyik iskolánkban, ahol a kézműves foglalkozásokon megismert technikákat, ötleteket tudom a napi gyakorlatban hasznosítani.
 A jól összeállított tananyag szépen egymásra épülve, kellő hátteret, és gondolkodásmódot biztosít a tanításhoz. A kapcsolódó ismeretek (népzene, néptánc, jeles napok,stb.) teszik kerekké az ismereteinket, segítenek tarkítani, komplexszé tenni  az általunk tartott tanórákat.” (B.F.)

A képzés oktatói:

Dr. Baksa Brigitta                                 baksa.brigitta [kukac] gmail.com

Dóka Krisztina                                     doka.krisztina.zti [kukac] gmail.com

Dr. Karácsony-Molnár Erika              kmerika44 [kukac] gmail.com

Molnárné Békési Ágnes                     magnes2009 [kukac] freemail.hu

Petneházy Kata                                   k.petnehazy [kukac] gmail.com

Szabó Péter                                         tepersz [kukac] gmail.com

Dr. Tátrai Zsuzsanna                          tatraizsuzsanna [kukac] t-online.hu

Túri György                                        turigyurielb [kukac] gmail.com

 

Érdeklődni lehet: felnottkepzes [kukac] avkf.hu


Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat
  • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton: 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

 

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: A 2015/2016-os oktatási évtől induló évfolyamoknak 120 000 Ft/félév.

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 10-12 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

Az oktatás helyszíne: Budapest

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős: 
Dr. Baksa Brigitta
Képzési idő: 
4 félév
Tagozat: 
Levelező