Nappali tagozatos hallgatók

Gyakorlatok beosztása
nappali tagozaton

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (FOKSZ)


Gyakorlati képzési tájékoztató [letölthető PDF formátumban] - Frissítve: 2016. 10. 10.

II. évfolyam

Szakmai gyakorlat 1-2-3-4-5. - A gyakorlat a tavaszi félévben került megszervezésre

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak (BA)


Gyakorlati képzési tájékoztató [letölthető PDF formátumban] - Frissítve: 2016. 10. 13.

I. évfolyam

Egyéni gyakorlat 1. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 

Egyéni gyakorlat 1. tantárgyleírás [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.08.31.

II. évfolyam

Egyéni nevelési gyakorlat 3. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 

Csoportos nevelési gyakorlat 2. fogadó nyilatkozat és igazoló lap [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 

 

Hittanár-nevelő szak


 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak


 

Óvodapedagógus szak


Gyakorlati időpontok, határidők [letöltés XLS formátumban]- Frissítve: 2017. 01. 04.

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére:

I. évfolyam

Óvodai gyakorlat 1. beosztása és óvodai bemutató időpontja - Patrona Óvoda[letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.09.18.

II. évfolyam

Óvodai gyakorlat 3. beosztása és óvodai bemutató időpontja - Játékvár Óvoda [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.09.25.

Összefüggő külső szakmai gyakorlat 2. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.08.18.

III. évfolyam

Óvodai gyakorlat 5. beosztása - Játékvár Óvoda [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.09.11.

Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] – Frissítve: 2017.08.18.

Német nemzetiségi szakirányos hallgatók gyakorlati beosztása:

Habakukk Óvoda beosztása [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.09.19.

 

Szociálpedagógia szak


I. évfolyam

A hallgatók az első évfolyam második félévében a szociálpedagógia gyakorlatának megismerésére intézménylátogatáson vesznek részt, ahol tájékozódnak az intézmény szociális rendszerben való elhelyezkedéséről, szervezeti felépítéséről, a szociálpedagógus által végezhető munkakörökről és az intézményben megvalósuló szakmai tevékenységről, programokról.

II. évfolyam

Szociálpedagógia gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.08.31.

Szociálpedagógia gyakorlat 1. Együttműködési megállapodás [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.08.31.

Szociálpedagógia gyakorlat 1. Hallgatói megállapodás [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.08.31. 

A hallgatók a második évfolyam első félévben a szociális és gyermekjóléti alapellátást ismerik meg, betekintést nyernek a családgondozó munkájába, és gyakorolják a munkakörhöz tartozó részfeladatokat (családlátogatás, ügyfélfogadás, adminisztráció). A második félévben a hallgatók a közoktatási rendszerben megvalósuló szociálpedagógiai tevékenységet tanulmányozzák, a gyermekvédelmi/ifjúságvédelmi felelős szociálpedagógiai eszköztárát ismerik meg (gyermek, szülő, illetve pedagógus konzultáció, családlátogatás, szabadidő-szervezés, prevenciós programok).

III. évfolyam

Szociálpedagógia gyakorlat 3. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.08.31.

A hallgatók a harmadik évfolyam első félévében a szociális igazgatás, valamint a gyermekvédelmi szakellátás területén megvalósuló szociálpedagógusi tevékenységet ismerik meg, tájékozódnak például a gyámhatóságok, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok ügyintézőinek munkájáról. A második félévben mindenki a választott specializációjának megfelelő szakmai gyakorlaton vesz részt, és megismeri a szabadidős és prevenciós foglalkozások szervezésével, továbbá a roma közösségek integrációjával kapcsolatos szociálpedagógusi feladatokat.

IV. évfolyam

Összefüggő intenzív terepgyakorlat 1-2. gyakorlati dokumentumok [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.08.31.

A negyedik évfolyam első félévében a hallgatók összefüggő intenzív terepgyakorlaton vesznek részt, amelynek keretében a tereptanár és a gyakorlat-feldolgozó szemináriumot vezető oktató támogatásával felkészülnek az önállóan végzett szociálpedagógusi munkára, az egyénekkel, családokkal, illetve csoportokkal végzett szociálpedagógusi tevékenységek ellátására.

 

 
Tanító szak


Gyakorlati képzési útmutató a Csoport előtti tanítási gyakorlathoz  [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.08.21.

A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2013/14-ben hallgatói jogviszonyt létesítő nappali tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]

A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2014/15-ben hallgatói jogviszonyt létesítő nappali tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]
A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2015/16-ban hallgatói jogviszonyt létesítő nappali tagozatos hallgatók számára [letöltés XLS formátumban]

I. évfolyam
Az őszi félévben nincs gyakorlat.

II. évfolyam

Csoport előtti tanítási gyakorlat 1. [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.09.25.

III. évfolyam

Csoport előtti tanítási gyakorlat 2. [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.09.25.

IV. évfolyam

Csoport előtti tanítási gyakorlat 3. [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.09.25.

Első megbeszélések időpontjai (összes évfolyam) [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.09.25.

Tanító szak német nemzetiségi szakiránnyal


Útmutató a német nemzetiségi szakirány gyakorlati képzéséhez [letöltés PDF formátumban] - Frissítve: 2017.02.01.