OTDK

Az OTDT felhívja az egyetemi és főiskolai diákság figyelmét arra, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a XXXIII. OTDK-n való indulás jogát, ezzel pedig az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2017 tavaszára meghirdeti a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXIII. OTDK).

A TDK célja

Ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.

A TDK munka önkéntes. A hallgató érdeklődési körének megfelelően témát választ, a témát mentoráló tanárral konzultációkat folytat, önálló kutatást végez.
A kutatási eredmények alapján elkészíti a pályamunkát.

Az elkészült dolgozatot bemutatja a főiskola (AVKF) intézményi szintű TDK-konferenciáján.
A dolgozat az opponens, a bírálók és a zsűri értékelése alapján javasolható az országos versenyre (OTDK).

A pályamunka készítésének ütemterve

I.       2015. december 1.
A hallgató témát és mentortanárt választ, s ezt írásban eljuttatja az intézményi TDK-felelősnek.
Ehhez segítség a 2015. november 11-én megrendezésre kerülő Tudomány Napja délutáni programja, ahol az oktatók kutatási szakterületének és eredményeinek bemutatására kerül sor, amely alapján a hallgatók orientálódhatnak, s akár mentortanárt is választhatnak.
 

II.    2016. 1. félév: 

A hallgató a választott témában kutatómunkát végez, a közösen kijelölt időpontokban folyamatosan konzultál a mentortanárral.

2016. május 3-án 15.00 órakor intézményi előkonferencia keretében a pályázó hallgatók 6-8 percben beszámolnak addigi munkájukról, terveikről, az esetlegesen felmerült problémákról, nehézségekről.

 

III. 2016. 2. félév:

A pályázó hallgatók folytatják pályamunkájuk kidolgozását, majd eredményeikről beszámolnak a félév során tartandó intézményi konferencián.

Az intézményi konferencia időpontja: 2016. november 15. 14:00

Meghívó az intézményi konferenciára

A pályamunkák leadási határideje az intézményi konferenciára: 2016. november 7.

Eredményes szereplés esetén a szakmai közönség OTDK-ra javasolja a pályamunkát.

 

A pályázattal és a pályamunkával kapcsolatos fontosabb tudnivalók

A XXXIII. OTDK szekcióinak felhívásai a következő linken érhetőek el:
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxiii-otdk/felhivasok/

 

A 2017 tavaszán megrendezésre kerülő OTDK-val kapcsolatos további részletes tájékoztató megtalálható az OTDK honlapján: 
http://otdt.hu/hu/cms/otdk/orszagos-tudomanyos-diakkori-konferencia/.

A XXXIII. OTDK a hagyományok szerint az alábbi 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre:

http://otdt.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_1.melleklet.pdf

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel egységes (OTDT által meghatározott) feltételeit a Központi Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza:

http://otdt.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumelleklet.pdf

A Pályamunkák és összefoglalók (rezümék) tartalmi és formai követelményeit – szekciók szerint – a Központi Felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.
http://otdt.hu/media/uploads/harmasmelleklet.pdf
 

A tudományos diákköri munka készítéséhez kapcsolódó összegző segédletünket ITT olvashatják.

Megyeriné dr. Runyó Anna
intézményi TDK-felelős