Pedagógus szakvizsga (választható ismeretkör: tehetséggondozás, tehetségfejlesztés)

Képzésforma: 
Szakirányú továbbképzés

Választható ismeretkör: Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés.

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
A többször módosított 1993. évi LXXIX. A közoktatásról szóló törvény 17. §-ban szabályozott szakvizsga teljesítésére.

A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FRKP/1389-7/2007, módosítva OH-FIF/106-10/2011

A létesítő intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Pedagógusképzés

4. A felvétel feltétele: 

- Felsőfokú végzettség
Alapképzési szakok/főiskolai: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia
2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai szintű tanári szakképzettség
Bármely képzési-területen tanári szakon szerzett szakképzettség
- Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Fontos szabály: az alapképzési szinthez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben részt vehetnek a felvétel feltételeként meghatározott alapképzésre épülő mesterképzésben, valamint a képzési területnek vagy ágnak megfelelő egységes osztatlan képzésben végzettek is. A felvétel feltételeként megjelölt végzettségi szint tehát a minimum szintet jelenti. Ebben az esetben azonban fel kell hívni a mesterfokozattal rendelkező hallgató figyelmét, hogy a képzés kizárólag az alapfokozatban megszerzett ismeretekre épül.

5. A szakirányú továbbképzési szak célja:
A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti es gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel törten megújítása.

6. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, ismeretek, az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, elvárt szakmai attitűdök:
A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakorok, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben; az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan; az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire.

7. A képzési idő félévekben: 4 félév.

8. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Kötelezően oktatott témakörök: 55 kredit

Választáson alapuló tervezett tanulmányterületek: 55 kredit

  • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Hallgatói vélemények a képzésről:

"Rengeteg olyan dolgot hallottam, amit a gyakorlatban hasznosítani, alkalmazni tudok. Kezd összeállni a kép."

"Olyan ismeretek birtokába jutottam már a félév végére, amit mind a pedagógiai munkámban, mind saját gyermekem nevelésében hasznosítani tudok."

"Az oktatók, nagyon felkészültek, s a tanultakat át tudom ültetni a gyakorlatba is."

 

A képzés oktatói:

Tehetséggondozás területen:

Gombás Judit                           judit.gombas [kukac] gmail.com

Molnár Krisztina                     molnarw [kukac] gmail.com

Szarka Emese                          drszarkaemese [kukac] gmail.com

Dóczy Borbála                         doczyborbala [kukac] hotmail.com

Székely Andrea                        szekely.andrea10 [kukac] gmail.com

Derer István                             derer.istvan [kukac] freemail.hu

 

Pedagógus szakvizsga területen:

Dr. Falus Orsolya                        dr.falus.orsolya [kukac] gmail.com

Gyimesi Ildikó                             gyimesi.ildiko [kukac] gmail.com

Hartl Mónika                               hartlmoni [kukac] gmail.com

Dr. Molnár Krisztina                  molnarw [kukac] gmail.com

Csillag Ferenc                              fcsillag [kukac] freemail.hu

Pleyerné Lobogós Judit            pleju [kukac] t-online.hu

Kicsák Mónika                            kicsak.monika [kukac] gmail.com

Elekes Györgyi                            elekes_gyorgyi [kukac] yahoo.com

Dr. Radványi Katalin                 kradvanyi [kukac] gmail.com

Czigléné Farkas Katalin             cziglene [kukac] freemail.hu

Berzsenyi Emese                         emese [kukac] berzsenyi.com

 

 

Érdeklődni lehet: felnottkepzes [kukac] avkf.hu

 

Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

  • diplomamásolat (pedagógus végzettségről!)
  • Igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról [letöltés PDF formátumban]
  • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

 

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton: 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: 120 000 Ft /félév

A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek délután (14.00-től kb. 18.00-ig) és 6-8 szombat egész nap (9.00-től kb. 17.00-ig)

Az oktatás helyszíne: Budapest

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős: 
Dr. Gombás Judit
Képzési idő: 
4 félév
Tagozat: 
Levelező