Zeneóvodai foglalkozások vezetése szakirányú továbbképzési szak

Képzésforma: 
Szakirányú továbbképzés
 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

zeneóvodai foglalkozások vezetése szakirányú továbbképzési szak

 1. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

pedagógus zeneóvodai foglalkozások vezetésére

 1. A szakirányú továbbképzés képzési területe:

pedagógusképzés képzési terület

 1. A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele:

Pedagógusképzés képzési területen alapképzési (korábban: főiskolai) szakon szerzett végzettség

 1. A képzési idő: 2 félév
 2. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
 3. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja: a pedagógusképzésben szerzett szakképzettség további differenciálása újabb szakmódszertani ismeretekkel, illetve a zeneóvodai feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő, elmélyítő, felfrissítő ismeretek, képességek továbbfejlesztése.

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakon végzett pedagógus ismeri

 • a zenetörténeti korok stílusjegyeit és válogatni tud a különböző tevékenységekhez a különböző korok nagy alkotásaiból;
 • a legfontosabb zeneelméleti fogalmakat és a tiszta intonáció kialakításának lehetőségeit;
 • a választott hangszerek élményszerű megszólaltatásának technikai feltételeit;
 • biztonságos, tiszta intonációval - az énekes kétszólamúság megszólaltatásának feltételeit és az óvodai élet jelentős ünnepeinek méltó megünneplésére alkalmas repertoárt;
 • az alapvető ütemrajzokat és a legfontosabb technikai eszközöket, amelyek szükségesek a kifejező vezényléshez;
 • a gyermektánc alapvető lépéskombinációit, s azok elsajátíttatásának módszertani feltételeit;
 • az óvodás énekes játékokat, a különböző ölbeli játékokat, Kodály Zoltán óvodásoknak írt műdalait és a magyar zeneszerzők kreatív zenei játékok létrehozására alkalmas kórusműveit.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Bármelyik óvodában, ahol zeneóvodai csoportot hoznak létre, megfelelő zenei előképzettséggel bíró óvodapedagógus irányításával, a szakon végzett alkalmas zeneóvodai foglalkozások vezetésére.

 1. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

Általánosan alapozó tárgyak: 9 kredit

Zeneirodalom: 5+4 kredit

Szakmai alapozó tárgyak: 27 kredit

Szolfézs (zenei olvasás és írás)

Hangszerjáték (metallofon, furulyacsalás, gitár vagy zongora

Kamarazene – karének

Karvezetés (alapfokú karvezetői és énekkar-szervezési ismeretek

Gyakorlati képzés és készségfejlesztés: 16 kredit

Néptánc – népi játék

Énekes népi gyermekjáték

Szakmai gyakorlat: 3+3 kredit

 

9. A szakdolgozat kredit értéke: 8 kredit

A képzés oktatói:

Heverdle Péterné dr. Köncse Kriszta             kriszta.koncse [kukac] gmail.com

Horváth István                                                horvathi.1227 [kukac] gmail.com

Dr. Sirák Péter                                                sirakpeter [kukac] gmail.com

Deákné Szabó Zsuzsa                                    deakne.zsuzsanna [kukac] avkf.hu

Székely Andrea                                               alela [kukac] t-online.hu

Filesch Zsuzsanna                                          susanna.filesch [kukac] ksch.de

 

Érdeklődni lehet: felnottkepzes [kukac] avkf.hu


Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

csatolandó dokumentumok:

 • diplomamásolat
 • 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat, amit a főiskola bankszámlájára kell utalniuk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52300002
A közlemény rovatba a következőket tüntesse fel: név és a választott szak neve.

A felvételi intézményi eljárási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

 

A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk:

Postai úton: 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztály
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.

 

Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

A képzés tervezett kezdete: 2018. szeptember
A képzés díja: 120 000 Ft/félév

A képzés időtartama: 2 félév
A képzés gyakorisága: félévente 6-8 péntek (9.00-től kb. 15.00-ig)

Az oktatás helyszíne: Budapest

A képzést csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk.

Szakfelelős: 
Heverdle Péterné dr. Köncse Kriszta
Képzési idő: 
2 félév
Tagozat: 
Levelező